Wat is het beursproduct:

tRACER Long?

De KBC IFIMA (LUX) tRACER Long (“tRACER Long”) is een gestructureerd effect met kapitaal– en kredietrisico naar Engels recht (voor meer informatie over de risico’s zie onderaan “Belangrijkste Risico’s”). De tRACER Long geeft u op expiratiedatum eventueel het recht op een geldbedrag bepaald op basis van de eindwaarde van het onderliggende. We onderscheiden twee gevallen:
 1. Wanneer de eindwaarde van het onderliggende lager is dan of gelijk is aan het referentieniveau:
  • Waarde tRACER Long = eindwaarde onderliggende
 2. Wanneer de eindwaarde van het onderliggende hoger is dan het referentieniveau:
  • Waarde tRACER Long = referentieniveau + hefboom * (eindwaarde onderliggende - referentieniveau)
De belegger zet dus in op een potentiële stijging van het onderliggende. KBC IFIMA kan u een beperkte hefboom aanbieden, wanneer de eindwaarde van het onderliggende hoger is dan het referentieniveau, doordat u gedurende de looptijd geen dividenden van het onderliggende ontvangt. Let wel: de hoogte van het uitgekeerde bedrag hangt af van de prestatie van het onderliggende, u kunt dus een deel of het geheel van uw geïnvesteerde kapitaal verliezen.

Bekijk alle producten

De
tRACER
Long...

... is een beursgenoteerd hefboomproduct met een looptijd van maximaal 2 jaar
... zal steeds in EUR worden uitgegeven
... kan een aandeel, index of ETF
ETF is de afkorting van Exchange Traded Fund
als onderliggende hebben
... belegger loopt het risico op verlies van zijn volledige geïnvesteerde kapitaal
... zal noteren op Euronext Brussel, dit is echter geen garantie dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen
... zet in op een potentiële stijging van het onderliggende
... kan in geen geval worden omgezet in het onderliggende
... kan u kopen en verkopen via uw eigen bank of broker

Algemene informatie over kosten, risico’s, mogelijke rendementen en werking van de tRACER Long vindt u hier terug:

Brochure

Denkt u eraan om te investeren in een tRACER Long? We verzoeken u de volgende documenten grondig te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen: Het basisprospectus naar Engels recht, de final terms, de samenvatting en het Essentiële-informatiedocument, die ook terug te vinden zijn op de detailpagina van de specifieke tRACER Long en op www.kbc.com. Beleggers kunnen de prijs van de tRACER Long consulteren via de Euronext website.

tRACER Long

Kosten & Klachten

Buiten de tRACER Long beheerkost, die inbegrepen is in de beursprijs en in geen geval jaarlijks meer dan 1% van de uitgifteprijs zal bedragen, moet u bij aan- en verkoop ook transactiekosten betalen aan uw bank of broker. Bij aan­- en verkoop op de secundaire markt is de taks op de beursverrichtingen van toepassing. Deze bedraagt 0,35% met een maximum­bedrag van 1.600 euro. De tRACER Long is niet onderworpen aan roerende voorheffing. Meer informatie over de kosten vindt u op pagina 8 van de brochure, alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn hier te raadplegen.

Bij klachten kunt u hier terecht. Voor vragen omtrent de werking van het product kan u terecht op kbc.tracer@kbc.be

tRACER Long

Belangrijkste Risico's

 1. Risico op kapitaalsverlies: De tRACER Long belegger loopt het risico op verlies van zijn volledige geïnvesteerde kapitaal zowel gedurende de looptijd als op expiratiedatum.
 2. Kredietrisico: In geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent of de garant, loopt de belegger het risico het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen.
 3. Risico op schommelingen van de prijs van het product (marktrisico): De prijs van de tRACERs Long kan tijdens zijn looptijd schommelen, dit kan leiden tot een meer- of minwaarde t.o.v. het geïnvesteerde kapitaal bij verkoop van het product vóór de expiratiedatum.
 4. Bail-in risico: In geval van faillissement of risico op faillissement van KBC Bank Groep (KBC Bank NV en haar dochterondernemingen), kunnen de tRACERs geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of worden omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen).
 5. Liquiditeitsrisico: De notering van de tRACER Long op Euronext Brussel is geen garantie dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen. Het is mogelijk dat de belegger zijn tRACERs Long niet kan verkopen vóór de expiratiedatum.

Meer informatie over de risico’s vindt u terug in de brochure op pagina 7 - 8.